Đăng ký hội viên
-->
Đăng ký hội viên

Vào link đăng nhập

 tại đây

Vào link đăng ký

 tại đây

 

Hướng dẫn đăng ký

 

Bước 1: Nhập email cá nhân để đăng ký, nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu. 

 

Bước 2: Đăng nhập lại hệ thống

 

Bước 3: Nhập mã hội viên

Cách lấy mã hội viên từ số thẻ: Mã hội viên là ký tự thứ 6-> ký tự 12 trong dãy số thẻ

 

Hướng dẫn tra cứu 

    Tra cứu các thông tin các thông tin  

  • Thông tin hội viên
  • Thông tin thẻ
  • Lịch sử tích điểm
  • Lịch sử  đổi/sử dụng tiền

Xem "Thông tin hội viên" chọn icon 

Xem "Thông tin hội Thẻ" chọn icon 

Xem "Lịch sử tích điểm" chọn icon

Xem "Lịch sử đổi/sử dụng tiền" chọn icon

Để biết thêm thông tin chi tiết hay thắc, vui lòng liên hệ hotline 02323 83 2222 hoặc email cskh@hyundaiquangbinh.vn