Chăm sóc khách hàng

TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA HYUNDAI QUẢNG BÌNH

Mọi yêu cầu và thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Office: +84-23-2393-9999 -  Số Máy Lẻ : 27

Head office: Quang Trung Road, Phu Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province.

088 686 7373

0917 99 7373